XƯỞNG GIA CÔNG MÀI THANH PALLET GỖ THÔNG HIẾU THẢO

XƯỞNG GIA CÔNG MÀI THANH PALLET GỖ THÔNG HIẾU THẢO

Đáp ứng nhu cầu về nhóm hàng nguyên liệu phục vụ DIY, Pallet Gạo Nam xin trân trọng giới thiệu Xưởng gia công mài thanh pallet Hiếu Thảo với chi phí cạnh tranh.
1. Rút Đinh: 1,000/ 5 đinh.
2. Mài láng: 25.000 / 1m2
3. Lu láng: 25.000/ 1m2

Chi phí áp dụng cho dân thiết kế bán chuyên nghiệp.
Địa chỉ: Thôn 3, Diên Phú, Diên Khánh , Khánh Hòa.

Nhận đơn hàng tối thiểu : 500,000 đ/ đơn.
Liên lạc: Anh Bé 0905.0144.90

XƯỞNG GIA CÔNG MÀI THANH PALLET GỖ THÔNG HIẾU THẢO

Đáp ứng nhu cầu về nhóm hàng nguyên liệu phục vụ DIY, Pallet Gạo Nam xin trân trọng giới thiệu Xưởng gia công mài thanh pallet Hiếu Thảo với chi phí cạnh tranh.
1. Rút Đinh: 1,000/ 5 đinh.
2. Mài láng: 25.000 / 1m2
3. Lu  láng:  25.000/ 1m2
 
thanh pallet gỗ thông gạo nam tại nha trang thô đã gỡ đinh
 
Thanh pallet gỗ thông Gạo Nam tại Nha Trang thô đã gỡ đinh
 
Thanh pallet gỗ thông gạo nam tại nha trang đã được mài láng đã gỡ đinh
 
Thanh pallet gỗ thông Gạo Nam tại Nha Trang đã được mài láng đã gỡ đinh.
 
Chi phí áp dụng cho dân thiết kế bán chuyên nghiệp.
Địa chỉ: Thôn 3, Diên Phú, Diên Khánh , Khánh Hòa.
 
Nhận đơn hàng tối thiểu : 500,000 đ/ đơn. ( Chi phí đủ 1 công thợ/ ngày).
Liên lạc: Anh Bé 0905.0144.90
data-href = window.location data-width = "600" data-first_party_property = "BLOGGER" data-view_type = "FILTERED_POSTMOD"> ...